Verkosto-messut

Verkosto 2021 -messut järjestetään lokakuussa 2021 Tampereella

Tiedote Uutiset  27.05.2021

Energia- ja tietoverkkoalan ammattilaisille suunnatut Verkosto-messut järjestetään 6.–7.10.2021 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Tapahtuman teema on älykäs ja vastuullinen verkosto. Tampereen Messut Oy järjestää Verkoston yhteistyössä Energiateollisuus ry:n, Adato Energia Oy:n, Teleprikaati Oy:n, Tieturi Oy:n, Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n sekä Suomen Työturvallisuuden Liitto STYL ry:n kanssa. Verkoston kumppaniyrityksenä toimii tänä vuonna Tampereen Sähkölaitos.

Messu- ja tapahtuma-ala uskoo messutoiminnan palautumiseen kesän jälkeen pandemiatilanteen parantumisen, rokotuskattavuuden laajentumisen ja tapahtumarajoitusten toivottavan lieventymisen myötä. Tampereen Messujen tapahtumat käynnistyvät kolmella messutapahtumalla syyskuussa alussa. Lokakuussa pidettävä Verkosto on syksyn messuista vuorossa neljäntenä.

– Luottavaisin mielin valmistelemme syksyn tapahtumia ja lokakuussa pidettäviä Verkosto-messuja. Seuraamme päivittäin viranomaisten linjauksia ja valmistaudumme tapahtumien terveysturvalliseen toteuttamiseen. Vastuullisena tapahtumajärjestäjänä pystymme organisoimaan suurissa halleissamme turvalliset järjestelyt ja huomioimaan rajoitukset. Saamamme palautteen mukaan myös alan toimijoilta löytyy uskoa siihen, että syksyllä voimme vihdoin kohdata kasvokkain, kertoo Verkosto-messujen projektipäällikkö Tuija Sievola Tampereen Messut Oy:stä.

Jo 14. kertaa järjestettävien Verkosto-messujen teema on älykäs ja vastuullinen verkosto, jota tarkastellaan muun muassa kumppaniverkostojen, verkonrakentamisen ja vastuullisten ympäristöratkaisujen näkökulmasta. Verkosto 2021 toteutetaan hybriditapahtumana, jossa teemaa ja ohjelmaa nostetaan osittain myös verkkoon, mutta varsinainen verkostoituminen ja kontaktien hankkiminen keskitetään messuhalleihin.

Vuoden Verkostoteko -tunnustus jaetaan kolmannen kerran – teemana vastuullisuus

Syksyn Verkosto-messuilla julkistetaan Vuoden Verkostoteko 2021 -palkinnon saaja. Kolmannen kerran jaettavalla palkinnolla Tampereen Messut ja Energiateollisuus haluavat nostaa esille esimerkillisiä toimijoita vahvasti kasvavalta energia- ja tietoverkkoalalta. Tänä vuonna tunnustuksen teema on vastuullisuus.

Vuoden Verkostoteko -tunnustuksen voittaja voi olla hanke, projekti tai esimerkiksi tuote tai palvelu, joka tuottaa tai on tuottamassa vastuullisuuden saralla jotakin uutta. Vastuullisuudella tarkoitetaan laajasti sekä ympäristön huomioimista verkostoihin liittyvässä tuotannossa ja laadussa, luotettavuudessa ja kestävyydessä kuin myös vastuullisesti toteutettua ja johdettua työtä, jossa koko tuotantoketju aina suunnittelusta työvälineiden ja -tekijöiden kautta työn toteutukseen toimii vastuullisesti ja turvallisesti. Vastuullisuusteemaisen verkostoteon tehnyt toimija noudattaa yhteiskuntavastuuta, varautuu tulevaan ja huomioi toiminnassaan uusiutuvat energialähteet. Vastuulliset teot voivat olla hyvin moninaisia, pieniä ja innovatiivisia projekteja tai suuria ja kauaskantoisia hankkeita. Esimerkkeinä voisi mainita viime messuilla lanseeratun turvallisuusmanifestin tai työkonealan ja kestävän purkamisen green deal -sopimukset sekä haitallisten aineiden vähentäminen hankinnoissa. Teko voi olla myös teemaan sopiva konkreettinen palvelu.

Ehdotuksia Vuoden Verkostoteko 2021 -tunnustuksen saajaksi perusteluineen voi lähettää maanantaihin 16.8.2021 klo 12.00 saakka sähköpostitse osoitteeseen tuija.sievola(a)tampereenmessut.fi.

Verkoston kumppaneina Tampereen Sähkölaitos ja Suomen Työturvallisuuden Liitto STYL ry

Verkosto 2021 -messujen kumppaniyrityksenä toimii Tampereen Sähkölaitos. Tampereen kaupungin omistama energiayhtiö tuottaa ja myy sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä yksityis- ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla. Konserniin kuuluu emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy:n lisäksi Tampereen Sähköverkko Oy, Tampereen Vera Oy sekä Tammervoima Oy, jonka toinen omistaja on Pirkanmaan Jätehuolto. Moderni energiakonserni kehittää aktiivisesti tulevaisuuden energiaratkaisuja.

Energia- ja tietoverkkoalan toimijat nostavat yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan työturvallisuuden, joka kiinnostaa tutkimuksen mukaan kovasti myös tapahtuman kävijöitä. Verkosto 2021 -messut nostaa työturvallisuus-teemaa esille yhteistyössä Suomen Työturvallisuuden Liitto STYL ry:n kanssa.

Verkosto on energia- ja tietoverkkoalan päätapahtuma, joka koostuu tieto-, sähkö-, lämpö- ja kaasuverkkoalojen sisällöstä, tuotteista ja palveluista. Tampereen Messut Oy järjestää messut yhteistyössä Energiateollisuus ry:n, Adato Energia Oy:n, Teleprikaati Oy:n, Tieturi Oy:n, Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n ja STYL ry:n kanssa

LISÄTIEDOT:
www.verkostomessut.fi, #Verkosto
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, etunimi.sukunimi@tampereenmessut.fi
Tuija Sievola, projektipäällikkö, p. 040 560 7009, @TuijaSievola
Tanja Järvensivu, markkinointi- ja viestintäjohtaja, p. 050 536 8133, @TanjaJarvensivu