Verkosto-messut

Tekniikka&Talous | Kaukolämpö on avaintekijä kaupunkien vihreässä energiasiirtymässä

Uutiset  18.01.2023

Nykyaikaisella kaukolämpöverkostolla on merkittävä rooli vihreässä energiamurroksessa. Kaukolämmön tuottamiseen voidaan hyödyntää useita eri energialähteitä.

– Julkisuudessa puhutaan liian vähän siitä, kuinka suuri merkitys kaukolämmöllä on kiertotaloudessa ja energiasiirtymässä, sanoo Tampereen Sähkölaitoksen myyntipäällikkö Paavo Pietikäinen.

– Kaukolämmön tuottamiseen pystytään käyttämään sellaisiakin energialähteitä, joita ei voida hyödyntää muualla.

Tampereen seudulla kaukolämmityksen piirissä on yli 200 000 ihmistä. Myös muissa suurissa kaupungeissa kaukolämpö on vallitseva kiinteistöjen lämmitysmuoto. Tampereen Sähkölaitoksella tavoitteena on tuottaa kaukolämpö täysin hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä. Sama tavoite on muillakin suomalaisilla kaukolämpöyhtiöillä.

Vihreä siirtymä tulee vauhdilla

Pitkäjänteisen suunnittelun ja kehitystyön tuloksena kaukolämmön päästöt tulevat kovaa vauhtia alas.

– Aloitimme vihreän siirtymän vuonna 2010 ja yhtiö on tehnyt määrätietoisesti investointeja hiilineutraaliuteen. Nyt olemme edenneet yli puolenvälin, kertoo Paavo Pietikäinen.

Suuntaus on fossiilisesta ja poltettavasta energian tuotannosta kohti uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiaa. Turve on vaihtunut biomassaan ja tuulivoiman käyttö lisääntyy koko ajan.

– Juuri valmistui päävoimalaitoksemme Naistenlahti 3, joka toimii täysin biopolttoaineella. Naistenlahti 3 on niin energiatehokas kuin voi olla. Sinne tulee myös savukaasupesurit ja lämpöpumput, joilla saamme kaiken lämmön talteen, Pietikäinen sanoo.

– Pian käynnistyy sähkökattila, jonka avulla voidaan tuottaa ja varastoida tuulivoimalla tuotettua sähköä lämmöksi.

”Moneen eri energialähteeseen nojautuminen on paras ratkaisu paitsi päästöjen, myös toimitusvarmuuden ja riskienhallinnan kannalta.”

Kaukolämpöön käytetään monia teknologioita

Kaukolämmön vahvuus hiilineutraaliuden kannalta on siinä, että sen tuotannossa voidaan hyödyntää monia eri energialähteitä ja teknologioita. Tampereen seudulla käytössä on biomassan ja tuulivoiman lisäksi esimerkiksi jätteenpolton tuottama lämpö. Kokeilussa on myös reilun 2 km syvyinen geolämpökaivo, josta voidaan tulevaisuudessa tuottaa lämpöä sähköttömästi.

Yhteistyö yritysten ja teollisuuden kanssa mahdollistaa kiertotalouskuvion, jossa tuotannon sivutuotteena syntyvä hukkalämpö pystytään ottamaan talteen ja hyödyntämään kaukolämpöverkossa. Tampereen Sähkölaitokselle yksi tällainen yhteistyökumppani on kotimainen start up -yritys Nordic Ren-Gas oy, joka on rakentamassa useille paikkakunnille vedyntuotantolaitoksia.

– Vedyntuotannon prosessissa syntyy merkittäviä määriä lämpöä, jota on käytännössä mahdollista hyödyntää vain kaukolämpöverkossa. Myös esimerkiksi datasalien viilennyksestä syntyvä hukkalämpö saadaan otettua talteen kaukolämpöverkkoon, kertoo Pietikäinen.

Moneen eri energialähteeseen nojautuminen on paras ratkaisu paitsi päästöjen, myös toimitusvarmuuden ja riskienhallinnan kannalta.

– Toistaiseksi tarvitsemme jonkin verran myös maakaasua ja öljyä huippupakkasten varalle, mutta kokonaisuuden kannalta puhutaan hyvin pienistä määristä, Pietikäinen tarkentaa.

Uusia ratkaisuja energiankulutukseen

Tulevaisuudessa lisää osaamista tarvitaan etenkin nopeasti vaihtelevan kulutustarpeen säätelyssä ja eri sektorien välisessä integraatiossa. Kuinka voidaan tehokkaasti säilöä energiaa ja muuttaa sitä muodosta toiseen? Sähkökattila on yksi esimerkki tämäntyyppisestä ratkaisusta, suunnitteilla on myös kaukolämpöakku.

Paavo Pietikäinen uskoo, että tulevaisuudessa rakennetaan lisää kokonaisia asuinalueita, jotka on alusta pitäen suunniteltu vihreän energian ja kiertotalouden ympärille. Tampereella tällainen kohde on Hiedanranta, johon rakentuu 25 000 ihmisen asuinalue.

– Hiedanrannan alueen ideana on mahdollistaa paikallisen hukkalämmön hyödyntäminen alueen kiinteistöjen lämmitykseen. Lisäksi sinne voidaan tarvittaessa siirtää hukkalämpöä myös muualta kaupungista ilman, että rasitetaan sähköverkkoa, Pietikäinen kertoo.

Lämpö- ja sähköverkkojen tehokkaalla hyödyntämisellä on keskeinen rooli osana vihreää energiasiirtymää. Verkkojen mahdollisuuksiin voi tutustua Tampereella 25.-26.1.2023 järjestettävillä Verkosto 2023 -messuilla. Messuilla voi tutustua uusimpiin tuote- ja palveluinnovaatioihin ja tavata lähes 200 alan toimijaa.

 

Artikkeli on julkaistu 18.1.2023 Tekniikka&Talous -kumppanisisällöissä.
Kuva: Marjaana Malkamäki