Verkosto-messut

Sähkömarkkinalaki: investoinneilla toimitusvarmuutta sähkönjakeluun 2028 mennessä

Uutiset  16.12.2016

– Verkosto 2017 -messuilla edelliskerralta tutut teemat ovat yhä ajankohtaisia ja pääpaino on maakaapeloinnissa 2013 voimaan tulleen toimitusvarmuuslain myötä, toteaa Energiateollisuus ry:n johtaja Kenneth Hänninen.

Uudistettu sähkömarkkinalaki asettaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuudelle vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset tulevat voimaan portaittain siten, että kaikki sähkönkäyttäjät kuuluvat asetuksen piirin vuoden 2028 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa yhteiskunnalle ja yrityksille välttämättömiä investointeja, joissa puhutaan miljardeista euroista.

Käytännössä vuonna 2013 voimaan tullut laki tarkoittaa sitä, että sähkönjakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella asiakkaille yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä eikä muulla alueella yli 36 tuntia kestävää keskeytystä. Vaatimukset on täytettävä portaittain vuoden 2028 loppuun mennessä: 50 % asiakkaista tulee olla vaatimusten piirissä vuonna 2019, 75 % vuonna 2023 ja 100 % vuonna 2028.

– Sähkönjakelun toimitusvarmuuden uudet velvoitteet vaativat sähköverkon investointien merkittävää lisäämistä sekä sähköverkon ylläpidon eli kunnossapidon ja varautumisen lisäämistä. Velvoitteiden toteutuminen parantaa asiakkaiden sähkönjakelun laatua eli luvassa on vähemmän ja lyhyempiä keskeytyksiä, mutta tämä myös nostaa asiakkaiden sähkön siirtohintaa. Energiavirasto valvoo toimitusvarmuustavoitteiden toteutumista verkonhaltijoiden laatimien kehittämissuunnitelmien pohjalta, kuvaa ylijohtaja Simo Nurmi Energiavirastosta.

Tiedote 28.1.2015