Verkosto-messut

Kauppalehti | Energiateollisuus uskoo uuteen kukoistukseen kriisivaiheen jälkeen

Uutiset  10.01.2023

Kaikki palaset muuttuvat energiateollisuudessa, kun siirrytään pois fossiilisesta energiasta ja keskitetystä tuotannosta kohti vihreämpää ja älykkäämpää energiaa. Käynnissä oleva energiakriisi on ohimenevä vaihe, jonka jälkeen meillä on hyvät mahdollisuudet luoda uusiutuvaa energiaa jopa vientiin.

Energiateollisuudessa parhaillaan käynnissä oleva siirtymä johtaa yhä vihreämpään, monipuolisempaan ja joustavampaan energian tuotantoon ja jakeluun. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja parhaillaan koettava energiakriisi ovat vauhdittaneet muutosta, joka on ollut käynnissä jo pitemmän aikaa.

Energiateollisuus ry:n Verkot ja palvelut -yksikön johtaja Janne Kerttula kertoo, että energiaverkkojen kehittämistä on suunniteltu pitkään ja toteuttaminen on hyvässä vaiheessa.

– Ukrainan sota ja energiakriisi ovat toki vaikuttaneet suunnitelmiin. Nykytilanne on tehnyt näkyväksi sen, miten olennaista on turvata energiaverkkojen toiminta.

Kerttulan mukaan energiaverkkojen kehittämisessä olennaista on ensinnäkin kapasiteetin lisääminen.

– Energiantuotanto muuttuu monin tavoin, kun siirrytään vähitellen pois fossiilisesta energiasta. Tuotanto tulee hajaantumaan, sillä keskitetyn, isoissa voimalaitoksissa tuotetun energian sijaan tulevaisuudessa panostetaan esimerkiksi tuulipuistoihin ja kiinteistöissä tuotettavaan energiaan, kuten aurinkopaneeleihin.

– Kun energiantuotanto hajautetaan fyysisesti eri paikkoihin, tarvitaan lisää kapasiteettia energiaverkkoihin, jotta sähkö, lämpö ja kaasu saadaan siirtymään sinne, missä niitä tarvitaan.

Toiseksi energiaverkkojen kehittämisessä tulee keskittyä toimitusvarmuuden vahvistamiseen.

– Suomessa pidämme usein itsestään selvänä, että kaikki toimii kotona ja toimistolla. Sähköä ja lämpöä riittää talvipakkasillakin. Nyt olemme ensi kertaa havahtuneet siihen mahdollisuuteen, että näin ei ehkä aina ole, tuumii Kerttula.

– Venäjän tekemät pommitukset ovat osoittaneet, miten haavoittuvaisia energiaverkot voivat olla. Meidän täytyy tehdä tämä paremmin. Toimitusvarmuuteen investointi luo turvallisuutta.

Monimutkaistuvat järjestelmät vaativat älyä

Kolmas avainasia tulevaisuuteen varautumisessa on älyn lisääminen energiateollisuuden toimitusketjujen välille. Kun kapasiteetti lisääntyy, tuotanto hajaantuu ja kulutuksen tarve vaihtelee, pitää nämä elementit saada jotenkin kohtaamaan.

– Yhteensovittaminen ja joustava toiminta edellyttävät älyä, koska järjestelmät monimutkaistuvat lähitulevaisuudessa. Älyä tarvitaan esimerkiksi energiamuotojen välisiin kytköksiin. Jos sähköstä on ylitarjontaa, siitä voidaan tarvittaessa tehdä lämpöä tai kaasua, ja toisinpäin.

”Voisimme tulevaisuudessa hyvin toimia energian tuottajana Euroopan markkinoilla.”

Kerttulan mukaan nämä kolme vaatimusta (kapasiteetti, toimitusvarmuus ja äly) pitäisi pystyä tuomaan käytäntöön yhteisvoimin.

– Sähköverkkoihin on investoitu viime vuosien aikana lähes miljardi euroa vuodessa. Tulevaisuuden suunnitelmille on hyvä pohja olemassa ja paljon on jo tehty. Vielä ei kuitenkaan ole valmista.

Fingrid vastaa yleisen kantaverkon suunnitelmista ja kehittämisestä. Lisäksi kullakin sähköjakelu- ja kaukolämpöyhtiöllä on omat suunnitelmansa, joita pyritään myös nitomaan yhteen.

– Meillä pitää olla yhteinen ymmärrys, mihin ollaan menossa. Päättäjien osalta tarvitaan toimintaedellytysten luomista ja investointiesteiden poistamista, mitä on jo tehtykin, toteaa Kerttula.

Myös kuluttajien on hyvä ymmärtää kokonaistilanteen ja energiakriisin vaikutus omiin kulutustottumuksiin. Energiamurros on iso eikä tapahdu muutamassa kuukaudessa, siihen menee vuosia.

Tampereella järjestettävillä Verkosto-messuilla keskustellaan älykkäästä ja vastuullisesta verkostosta sekä energianmurroksesta. Kuva: Otto Vainio

Vihreä siirtymä vaikuttaa valoisalta

EU:n vuonna 2019 laatimassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa listataan useita toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä siirtymään kohti vihreää energiaa.

– EU:n Green Deal on varsin laaja kokonaisuus, joka pyrkii opastamaan kohti hiilineutraalia energiantuotantoa. On tärkeää lisätä investointeja uusiutuvaan energiaan ja poistaa energiamarkkinoiden pullonkauloja, pohtii Janne Kerttula.

Kerttulan mukaan meillä Suomessa on kaikki edellytykset toteuttaa onnistunut energiamurros ja tuottaa energiaa paitsi omaan tarpeeseen myös muille. Harvaan asuttuna maana Suomeen on helppo rakentaa tuulivoimaa. Kerttula näkee tässä valtavan vientipotentiaalin.

– Voisimme tulevaisuudessa hyvin toimia energian tuottajana Euroopan markkinoilla. Meillä on pitkä historia edelläkävijänä energiateknologiassa. Pohjoismaiden kesken on myös tehty hyvää yhteistyötä energiamarkkinoilla, Kerttula sanoo.

– Tunnen ylpeyttä siitä, että meillä on maailman paras energiajärjestelmä. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa lisää. Kun toivumme tästä akuutista kriisistä, näen tulevaisuuden varsin suurena mahdollisuutena.

Verkostoidutaan Verkostossa!

Älykkäästä ja vastuullisesta verkostosta sekä energianmurroksesta keskustellaan Tampereella 25.–26.1.2023 järjestettävillä Verkosto-messuilla. Messuilla voi tutustua uusimpiin tuote- ja palveluinnovaatioihin ja tavata lähes 200 alan toimijaa.

– Verkosto 2023 on ajankohtaisempi kuin koskaan. Energiamurrosta tehdään nyt ja verkot ovat muutoksen keskiössä. Pitkän tauon jälkeen pääsemme tapaamaan jälleen ja tutustumaan energia- ja tietoverkkojen viimeisimpään kehitykseen, Kerttula iloitsee.