Verkosto-messut

ABB esittelee myrskyvarman sähköverkon digiteknologiaa

Uutiset  15.01.2019

Suomessa on meneillään lähes yhdeksän miljardin euron verkkoremontti, jossa sähköverkkoa kaapeloidaan maahan ja varustetaan älykkäällä digitaalisella teknologialla. Taustalla ja muutoksen ajureina toimivat sähkömarkkinalaki, EU:n ilmasto- ja energiastrategia sekä Suomen energia- ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus Suomessa yli puoleen 2020-luvulla.

”Suomen sähkömarkkinoilla on meneillään suurin murros sitten Suomen sähköistymisen”

”Suomen sähkömarkkinoilla on meneillään suurin murros sitten Suomen sähköistymisen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä yleistyneet sään ääri-ilmiöt haastavat perinteisen sähköverkon toiminnan ja luotettavuuden. Osana murrosta tuemme asiakkaitamme ja olemme osaltamme varmistamassa suomalaisten sähkönsaantia innovatiivisilla teknologioilla, joita esittelemme myös Verkosto-messuilla”, myynti- ja markkinointijohtaja Matti Vaattovaara ABB:ltä sanoo.

Meneillään olevassa energiamurroksessa haasteita sähköverkolle tuovat hajautettu tuotanto, sen jaksottaisuus, energian varastointi, virtauksen monisuuntaisuus, liikenteen sähköistyminen ja älykkäät kodit kysyntäjoustoineen. Verkkoyhtiöt varustautuvat muutokseen automaation, älyn ja digiratkaisujen lisäämisellä verkkoon, jotta verkkoa voidaan operoida luotettavasti ja taata sähkönjakelun katkottomuus.

Esillä on sähköverkon digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat todellisuutta jo tänään

Tampereen Verkosto-messuilla 23.-24.1. ABB esittelee digitaalisia ratkaisuja, joilla voidaan täyttää sähkömarkkinalain jakeluverkolle asettamat toimitusvarmuuskriteerit ja vastata lisääntyvän hajautetun energiantuotannon haasteisiin myös muilla keinoin kuin maakaapeloinnilla, esimerkiksi lisäämällä verkostoautomaatiota ja nostamalla jakeluverkon älykkyyttä. Esillä on sähköverkon digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat todellisuutta jo tänään. ABB:n messuosastolla pääsee tutustumaan muun muassa digitaalisen sähköaseman ratkaisuihin, kuten uuden sukupolven REX640-suojareleisiin sekä keskitettyyyn suojaukseen SSC600. Esillä on myös älykäs Emax-katkaisija, MicroGrid-järjestelmä kysynnän joustoon, Ellipse-järjestelmä verkko-omaisuuden hallintaan sekä uusiutuvan energian ja sähköautojen latauksen järjestelmät.

ABB on rakentamassa digitaalista tulevaisuutta kehittämällä ratkaisuja voimantuotannosta sähkönkulutuksen pisteisiin sekä automatisoimalla teollisuutta raaka-ainetuotannosta lopputuotteiden tuotantoon saakka. Suomen ABB:n innovaatiot muun muassa sähkönjakeluautomaatiossa, uusiutuvan energian tuotannossa ja älykkäiden kaupunkien rakentamisessa ovat globaalin teknologiakehityksen kärkeä.   Digitaalisuus ulottuu kaikkiin laitteisiin, sekä tuotannossa, kulutuksessa että sähköverkoissa.

ABB Ability™ on toimialarajat ylittävä digitaalinen kokonaisratkaisu, joka yhdistää yksittäiset laitteet, järjestelmät ja pilvipalvelut.

ABB:n asiantuntijoihin ja ratkaisuihin pääset tutustumaan Verkosto-messuilla osastolla A302.

Alkuperäinen uutinen 14.1.2019 / ABB