Verkosto-messut

Sijaintitietopalvelu, A 526

ke 25.01.2023 12:45-13:00
to 26.01.2023 10:15-10:30

Osastoilla tapahtuva ohjelma

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Tule tutustumaan Traficomin verkkojen rakentajille ja verkkotoimijoille tarjoamiin palveluihin.

Sijaintitietopalvelu verkkoinfran sijaintietoa keskitetystä paikasta verkkojen vikatilanteiden vähentämiseksi ja toimintavarmuuden parantamiseksi

Sijaintitietopalvelu tulee tarjoamaan sähköisessä muodossa tiedot kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista sekä osittain fyysisestä infrastruktuurista. Maanrakennustyötä suunnitteleva ja toteuttava saa Sijaintitietopalvelun kautta yhdestä paikasta tiedot kohteessa mahdollisesti olevan verkkoinfrastruktuurin sijainnista ja muista oleellisista tiedoista sekä mahdollisesta näyttötarpeesta helposti ja tietoturvallisesti. Ari Karppanen kertoo tulevan Sijaintitietopalvelun ominaisuuksista, hyödyistä ja aikataulusta.

Johtava asiantuntija Ari Karppanen, Traficom