Verkosto-messut

Kumppaniyritys: Tampereen Sähkölaitos

Tampereen Sähkölaitos kantaa vastuunsa ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta

Energiakonserni Tampereen Sähkölaitos on Verkosto 2021-messujen kumppaniyritys. Tampereen kaupungin omistama energiayhtiö tuottaa energiaa ja myy sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä yksityis- ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla. Sähkölaitoksen missiona on kehittää ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja yhtiö tekikin energiakäänteen jo vuonna 2010, josta lähtien se pyrkii jatkuvasti pienentämään hiilidioksidipäästöjään ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossaan.
Tampereen Sähkölaitos on suurena energiayhtiönä osa satojentuhansien ihmisten arkea joka päivä. Yhtiö tuntee vastuunsa niin asiakkaistaan, henkilöstöstään kuin yhteistyökumppaneistaan. Vastuullisuus on erottamaton osa Sähkölaitoksen toimintaa ja kaikkea arjen tekemistä – sekä työnantajaroolia, minkä eteen myös tehdään työtä jokaisena päivänä. Yhtiön taloudellinen vastuunkanto ja kannattava liiketoiminta näkyy puolestaan muun muassa investointeina tamperelaisten ja pirkanmaalaisten työllisyyteen ja hyvinvointiin.
Sähkölaitos kehittää aktiivisesti tulevaisuuden energiaratkaisuja ja pyrkii hyödyntämään uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Uudet palvelut tulevat yhdistämään sähkö-, lämpö- ja jäähdytysverkot entistä paremmin ja tulevaisuudessa nämä verkot pystyvät keskustelemaan älykkäällä tavalla keskenään. Älykäs verkosto tarkoittaakin nimenomaan niitä asioita, jotka tapahtuvat putkistojen ulkopuolella, kuten tuotannon optimointia.