Verkosto-messut

Älykäs ja luotettava sähköverkko on kaupungin tukipilari

Kolumni  30.08.2021

Sähköverkko ei tule koskaan valmiiksi. Tampereen sähköverkkoa on suunniteltu ja rakennettu jo toista sataa vuotta, mutta edelleen se laajenee ja kehittyy. Tampere on vetovoimainen kaupunki: uusia alueita kaavoitetaan, nykyisiä alueita uudistetaan ja viime vuosina on aloitettu kaupunkirakenteen hallittu täydennysrakentaminen.

Tampereen keskeisintä kaupunkikuvaa on muuttamassa mittava suurten rakennushankkeiden sarja, jollaista ei ole totuttu näkemään. Se on rummuttanut tahtia myös sähköverkon uudelleen mitoittamiseen ja kehittämiseen.

Sarjaan kuuluvat esimerkiksi 2,3 kilometriä pitkä Suomen pisin maantietunneli – Rantatunneli, isot maanalaiset pysäköintilaitokset, osin rautatien päälle rakennettu UROS LIVE -areena ja sen rinnalle nousseet modernit kerrostalot. Eikä sovi unohtaa juuri avattua raitiotietä, joka on työllistänyt monin eri tavoin koko Sähkölaitosta useamman vuoden ajan.

Pientuotanto lisääntyy nopeasti

Yhteiskunnan sähkönkäyttö on koko ajan kasvamassa. Perinteisen sähköntuotannon rinnalle on nopeasti tullut hajautettuun malliin perustuvaa kotien ja kiinteistöjen uusiutuvan energian pientuotantoa, kuten pienaurinkovoimaloita ja tuulivoimaloita. Pientuotannon määrä on kasvanut nopeasti myös Tampereen Sähköverkon jakelualueella. Erilaisia puhtaan energian ratkaisuja on yhdistetty älykkääseen sähköverkkoomme jo lähes 600 kappaletta.

Samaan aikaan energia-alalla kehitetään sähkön varastointiratkaisuja tukemaan etätuotantoa. Esimerkkinä aurinkoenergian etätuotantoratkaisusta on Tampereen koillislaidalla oleva aurinkovoimala, joka syöttää sähköverkkoomme sähköä. Kaupungin toisella puolella olevan taloyhtiön asukkaat voivat käyttää aurinkovoimalalla tuotettua sähköä tarpeen mukaan.

Älykäs sähköverkko mahdollistaakin sähkön varastoinnin kysynnän ollessa vähäisimmillään ja sen vapautuksen, kun tarve on suurimmillaan. Tarve tasapainottaa sähkön kulutusta ja tuotantoa antaa mahdollisuuden jatkossa myös sähkön kysyntäjouston käytölle.

Nopea muutos liikenteessä kohti sähköautoilua merkitsee haastetta myös sähköverkkojen kapasiteetille. Vaatii enemmän älykkyyttä sekä verkolta että latausinfralta, että latauspiikkejä saadaan siirrettyä yöaikaan, kun kulutus on pienintä. Sähköautot voivat jatkossa toimia myös pieninä sähkövarastoina.

Hyvällä suunnittelulla verkon luotettavuus paranee

Kun puhutaan sähköverkoista, puhutaan myös sähkön toimitusvarmuudesta. Olemalla mukana hankkeissa jo kaavavaiheista lähtien voimme parhaiten varmistaa mahdollisimman laadukkaan ja luotettavan sähköverkon rakentumisen jakelualueellemme. Keskusta-alueella verkkomme on lähes kokonaan kaivettu maahan, joten sähkökatkot johtuvat pääasiassa huolimattomista kaivuutöistä, joissa maakaapeli vahingoittuu.

Tampereesta noin 60 % on kuitenkin maaseutumaista Teiskoa, jossa sähkö vielä pääasiassa kulkee ilmajohdoissa. Pitkien etäisyyksien vuoksi toimitusvarman jakeluverkon tekemiseen siellä rakennetaan sähkönjakeluverkkoa, käytännössä maakaapeliverkkoa, tällä hetkellä huomattavasti enemmän kuin taajamissa.

Sähköverkon toiminnan valvonta perustuu kehittyneisiin tietojärjestelmiin. Automaatiota ja erityisesti etäohjausmahdollisuuksia on lisätty. Sähköviat voidaan nopeasti rajata pienemmälle alueelle tai joissain tapauksissa asiakkaan näkökulmasta katsottuna poistaa hetkessä. Tehokas teknologia ja ympärivuorokautinen verkonvalvonta antaa asiakkaillemme ajantasaisen tiedon sähkökatkoista ja niiden korjaamisen aikataulusta.

Älykkäiden sähkömittareiden ja verkkopalvelun avulla asiakkaamme saavat tarkkaa tietoa sähkönkulutuksestaan, ja sen perusteella kotona voidaan sekä seurata että tehdä energiansäästöä edistäviä toimenpiteitä.

Älykäs sähköverkko onkin tänä päivänä kustannustehokas ja mahdollistaa keskitetyn ja hajautetun tuotannon tehokkaan ja optimoidun käytön, tarjoaa palveluita edistääkseen kuluttajan energiatehokkuutta ja energian säästämistä sekä varmistaa keskeytymättömän korkealaatuisen energian jakelun. Samalla se on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa.

 

Kirjoittajana Verkoston kumppaniyrityksenä toimivan Tampereen Sähkölaitos -konsernin yhtiöt Tampereen Sähkölaitos Oy ja Tampereen Sähköverkko Oy.