Verkosto-messut

Sähköverkkojen ennakoiva kunnossapito ja IoT-teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet

to 26.01.2023 13:00-13:25

Smart Network -lava, E-halli

Vaikeasti ennustettavien sääilmiöiden aiheuttamat vahingot ja pitkäaikaiset rasitukset vikaannuttavat sähköverkoja. Sähköverkkojen käyttöikä on vuosikymmeniä, jolloin eri komponenttien vikaantumisia on vaikea ennustaa. Vikaantumisien ennakointi ja nopea havainnointi säästää kustannuksia, parantaa toimitusvarmuutta ja optimoi investointien ajoitusta. Reaaliaikaisilla älykkäillä sensoreilla ja IoT-teknologioilla mahdollistetaan vikaantumisien tunnistaminen ja ennakoiminen. Tule kuuntelemaan Enston näkemystä asiasta.

Tuotekehitysjohtaja Anssi Savelius, Ensto Oy