Verkosto-messut

Sähkövarastot tukevat energiamurrosta

ke 25.01.2023 10:00-10:25

Smart Network -lava, E-halli

Energianmurros etenee Suomessa ja maailmalla. Olemme saaneet hienosti lisää uusiutuvaa energiaa sähköverkkoomme. Uusi teknologia tuo mukanaan myös uudenlaisia haasteita ja sähkömarkkina pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin.

Voimakkaasti kasvava uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa aiheuttaa omat haasteensa sähköverkossa sekä kulutuksen ja tuotannon tasapainottamisessa. Aina ei tuule eikä aina aurinko paista. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon ennustettavuus on haastavampaa perinteiseen tuotantoon verrattuna ja lisäksi nämä voimalaitokset kytkeytyvät verkkoon suuntaajakytkettyinä ilman suurta pyörivää massaa, toisin kuin perinteiset alasajettavat lauhdevoimalaitokset.

Sähköverkon inertia laskee ja kulutuksen tai tuotannon muutokset aiheuttavat nopeampia ja suurempia taajuuden muutoksia. Tätä kompensoimaan tarvitaan nopeasti käyttöön saatavaa ja käytöstä poistettavaa sähköreserviä.

Uusiin haasteisiin on myös olemassa ratkaisuja. Sähkövarastot pystyvät tukemaan sähköverkkoa ja käyttökohdetta monin tavoin ja tuomaan merkittäviä tuloja sekä muitakin etuja käyttökohteeseen.

Senior Sales Manager Heikki Ylänen, Merus Power Oyj

Linkki aihetta käsittelevään blogikirjoitukseen: https://www.meruspower.fi/tuulesta-temmattua-sahkoa/