Verkosto-messut

CEF Digital – rahoitusta EU:sta runkoverkoille ja 5G-ratkaisuille, A 526

ke 25.01.2023 10:00-10:15
to 26.01.2023 13:00-13:15

Osastoilla tapahtuva ohjelma

Liikenne ja viestintävirasto Traficom

Tule tutustumaan Traficomin verkkojen rakentajille ja verkkotoimijoille tarjoamiin palveluihin.

CEF Digital – rahoitusta EU:sta runkoverkoille ja 5G-ratkaisuille

Verkkojen Eurooppa väline (CEF) on Euroopan unionin rahoitusohjelma, joka tukee kasvua, työpaikkoja, osallistavuutta ja kilpailukykyä vahvistamalla liikenteen, energian ja digitaalisten verkostojen tehokasta yhdistämistä jäsenvaltioiden sisällä ja välillä. Verkkojen Eurooppa välineen digitaaliosion (CEF Digital) tavoite on kehittää yhteistä etua koskevia hankkeita, jotka liittyvät turvallisen, varman, kestävän ja tehokkaan infrastruktuurin, kuten gigabittiyhteyksien ja 5Gverkkojen, käyttöönottoon. CEF Digital pyrkii myös
vahvistamaan runkoverkkoyhteyksien kapasiteettia ja häiriönsietokykyä kaikilla EUalueilla, sekä liikenne ja energiaverkostojen digitalisaatiota. Yksi CEF Digitalvälineen tavoitteista on vahvistaa kyberturvallisuutta ja häiriönsietokykyä. Ohjelmassa verkkojen turvallisuus on keskiössä ja tukiehdoissa varmistetaankin se, että nämä verkot rakennetaan täyttämään EU:n ja jäsenvaltioiden turvallisuusvaatimukset verkoille ja verkkojen toteuttajat ovat luotettavia toimijoita, joiden päätöksentekoon EU:n ulkopuoliset toimijat eivät voi vaikuttaa.

Käynnissä olevalla hakukierroksella on jaossa Euroopan laajuisesti 277 miljoonaa euroa 5G palveluiden kehittämiseen jäsenvaltioiden rajat ylittäville liikenneväylille ja älykkäille paikallisille 5G ratkaisuille, jotka palvelevat tärkeitä taloudellisia tai julkisia palveluita. Runkoverkkojen osalta tuetaan merikaapeliyhteyksiä sekä
runkoyhteyksien vahvistamista keskeisten solmupisteiden välillä sekä jäsenvaltion ja siihen kuuluvien saarien välillä. Tule kuulemaan lisää CEF Digital rahoituksesta ja sen tulevista hakukierroksista.

Johtava asiantuntija Päivi PeltolaOjala, Traficom